Giỏ hàng có: 0 sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Trang chủ     Điện thoại
MÃ SP: 20001
Điện thoại Sonim XP7
Giá bán: 4.700.000.00 VNĐ
MÃ SP: 20002
Điện thoại CAT S60
Giá bán: 15.400.000.00 VNĐ
MÃ SP: 20003
Samsung Galaxy S8
Giá bán: 14.300.000.00 VNĐ
MÃ SP: 20004
Điện thoại Nokia 6700
Giá bán: 4.150.000.00 VNĐ
MÃ SP: 20005
ĐIỆN THOẠI SONIM XP5700
Giá bán: 1.400.000.00 VNĐ
MÃ SP: 20006
Apple Iphone 7 Red 128GB
Giá bán: 16.550.000.00 VNĐ
MÃ SP: 20007
Iphone 7 Black 32GB
Giá bán: 12.250.000.00 VNĐ
Tên sản phẩm: Điện thoại Sonim XP7
Mã sản phẩm: 20001
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 4.700.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Điện thoại CAT S60
Mã sản phẩm: 20002
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 15.400.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Samsung Galaxy S8
Mã sản phẩm: 20003
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 14.300.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Điện thoại Nokia 6700
Mã sản phẩm: 20004
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 4.150.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: ĐIỆN THOẠI SONIM XP5700
Mã sản phẩm: 20005
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 1.400.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Apple Iphone 7 Red 128GB
Mã sản phẩm: 20006
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 16.550.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Iphone 7 Black 32GB
Mã sản phẩm: 20007
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 12.250.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Hỗ trợ trực tuyến
 
Support online
Yahoo : hibuyxnk
Skype :
0906 268 113
 
Support online
Skype :
0975 705 424
 
Support online
Yahoo : phammai2buy
Skype :
0932 299 895
 
Support online (HCM)
Skype :
‎0938 943 646
Thống kê
Sản phẩm
: 727
Lượt truy cập
: 6.082.778
Trực tuyến
: 3