Giỏ hàng có: 0 sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Trang chủ     Máy quay
MÃ SP: 25001
Máy quay Sony Handycam HDR-CX430V 32 GB Camcorder - Black
Giá bán: 15.900.000.00 VNĐ
MÃ SP: 25002
Canon Xa10 Professional Camcorder 64gb Hd Cmos Pro: 4922b002
Giá bán: 39.490.00 VNĐ
MÃ SP: 25003
Canon XA20 Professional Full HD Video Camera from Japan Camcorde
Giá bán: 40.380.000.00 VNĐ
MÃ SP: 25004
Canon EOS C100 Cinema EOS Camera (Body Only)
Giá bán: 116.770.000.00 VNĐ
MÃ SP: 25005
Sony PMW400K XDCAM EX 2/3"-type Shoulder-mount Camcorder wi
Giá bán: 350.000.000.00 VNĐ
MÃ SP: 25006
BSTOCK Sony PMW-F65 w/ RS 8K Cinealta (Body Only) *Call for Cust
Giá bán: 1.450.000.000.00 VNĐ
MÃ SP: 25007
Máy quay phim Canon XA30 HD
Giá bán: 41.400.000.00 VNĐ
MÃ SP: 25008
Máy quay phim Canon 32GB VIXIA HF
Giá bán: 16.320.000.00 VNĐ
MÃ SP: 25009
Máy quay Canon XA35 Professional Camcorder
Giá bán: 42.300.000.00 VNĐ
MÃ SP: 25010
Máy quay Canon XC10 Professional 4K
Giá bán: 37.500.000.00 VNĐ
Tên sản phẩm: Máy quay Sony Handycam HDR-CX430V 32 GB Camcorder - Black
Mã sản phẩm: 25001
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 15.900.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Canon Xa10 Professional Camcorder 64gb Hd Cmos Pro: 4922b002
Mã sản phẩm: 25002
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 39.490.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Canon XA20 Professional Full HD Video Camera from Japan Camcorde
Mã sản phẩm: 25003
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 40.380.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Canon EOS C100 Cinema EOS Camera (Body Only)
Mã sản phẩm: 25004
Thương hiệu: ship từ Mỹ
Giá bán: 116.770.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Sony PMW400K XDCAM EX 2/3"-type Shoulder-mount Camcorder wi
Mã sản phẩm: 25005
Thương hiệu:
Giá bán: 350.000.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: BSTOCK Sony PMW-F65 w/ RS 8K Cinealta (Body Only) *Call for Cust
Mã sản phẩm: 25006
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 1.450.000.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Máy quay phim Canon XA30 HD
Mã sản phẩm: 25007
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 41.400.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Máy quay phim Canon 32GB VIXIA HF
Mã sản phẩm: 25008
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 16.320.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Máy quay Canon XA35 Professional Camcorder
Mã sản phẩm: 25009
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 42.300.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Tên sản phẩm: Máy quay Canon XC10 Professional 4K
Mã sản phẩm: 25010
Thương hiệu: Sản phẩm ship hàng Mỹ
Giá bán: 37.500.000.00 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn
Hỗ trợ trực tuyến
 
Support online
Yahoo : hibuyxnk
Skype :
0906 268 113
 
Support online
Skype :
0975 705 424
 
Support online
Yahoo : phammai2buy
Skype :
0932 299 895
 
Support online (HCM)
Skype :
‎0938 943 646
Thống kê
Sản phẩm
: 727
Lượt truy cập
: 6.013.301
Trực tuyến
: 4