Thống kê
Sản phẩm   : 681
Lượt truy cập   : 1.813.961
Trực tuyến   : 1

Bảng chuyển đổi size giày Mỹ và VN (châu Âu)

[ 14:55 06-04-2011 | Lượt xem: 25926 ]
Cỡ giày nam Cỡ giày nữ
Mỹ Việt nam(Châu âu) Mỹ Việt nam (Châu âu)
6 39 4 35
6.5 39 4.5 35
7 40 5 35-36
7.5 40-41 5.5 36
8 41 6 36-37
8.5 41-42 6.5 37
9 42 7 37-38
9.5 42-43 7.5 38
10 43 8 38-39
10.5 42-44 8.5 39
11 44 9 39-40

Tin tức khác: